quinta-feira, 15 de abril de 2010

A GUERRA DO GOLFO

A guerra da que nos fala Khaled en Irmán do vento comezou en 1990 e durou un ano repleto de longas e cruentas batallas. Deuse a coñecer co nome de Guerra do Golfo. Podedes atopar máis información sobre ela no enlace anterior.

Hai uns poucos anos, esta guerra repetiuse, e aínda hoxe Iraq está nun estado de sitio que impide que os e as iraquís desenvolvan unha vida normal por mor dos atentados diarios que matan a ducias de persoas.Coa lectura de Irmán do vento, vemos as consecuencias da guerra a través dos ollos dos que máis as sofren: as crianzas e os mozos e mozas que teñen soños e ilusións e ven como se truncan, e como teñen que se facer maiores antes de tempo, impedindo deste xeito o dereito que debería ter todo o mundo na infancia: o dereito de ser nenos e nenas.

Sem comentários:

Enviar um comentário